Проведение семинаров, Юридические услуги

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

 

Основні засоби в обліку: від придбання (виготовлення) до продажу (ліквідації, іншого вибуття) Особливості операцій з основними засобами під час війни

Невиробничі основні засоби в податковому обліку:
• що таке невиробничі основні засоби. Критерії віднесення об’єктів до невиробничих. Наскільки коректно використання таких критеріїв, як «прибутковість» чи «без них можна обійтись»;
• тимчасове невикористання основних засобів (сезонний характер використання, призупинення діяльності та інш.). Чи можна такі випадки прирівнювати по невиробничого використання?
• які нормативні документи допоможуть обґрунтувати виробниче використання об’єктів;
• особливості оподаткування, в тому числі відображення операцій з ремонту, з продажу. Корегування фінрезультату при продажу невиробничих об’єктів основних засобів;
• відновлення раніше втраченого податкового кредиту (корегування «негосподарчих податкових зобов’язань») з ПДВ при зміні напряму використання невиробничих об’єктів основних засобів (при продажу, при переведенні до складу основних засобів.
Визнання (відображення в обліку) основних засобів. Аналіз загальних правил:
• об’єкти дешеві та дорогі, довготривалого та короткотривалого використання.
• Податковий критерій віднесення об’єктів до «малоцінки». Як правильно оформити документи, щоб «прирівняти» бухгалтерський та податковий облік?
• які первинні документи необхідно скласти для підтвердження статусу об’єкта як основного засобу чи малоцінки;
• розділення цілого об’єкта на окремі складові. Наскільки це вигідно, якими законодавчими нормами керуватись;
• встановлення ліквідаційної вартості, що дорівнює нулю: наскільки це коректно та/або штрафонебезпечно;
• первинні документи, необхідні для податкової амортизації (накази, акти введення в експлуатацію);
• придбання об’єктів для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операціях. Помилки, що їх припускаються в обліку.
Придбання (отримання) основних засобів:
• за грошові кошти, в тому числі у нерезидента. Вплив «валютних» правил на вартість об’єкта. Корегування оподатковуваного прибутку у випадку придбання основних засобів у нерезидента, що зареєстрований в країні з переліків Кабміну;
• в якості внеску до статутного капіталу;
• на безоплатній основі
• оприбуткування основних засобів, що були виявлені при інвентаризації;
Визнання ліквідаційної вартості та можливості її перегляду
Амортизація основних засобів:
• перегляд методу нарахування амортизації. Коли це можливо, які будуть податкові наслідки;
• прискорена податкова амортизація певних груп основних засобів. Хто та за яких обставин може її застосувати
Призупинення амортизації:
• при сезонному використанні об’єктів основних засобів;
• при консервації. Що таке консервація, якими нормативними та внутрішніми документами слід керуватись підприємствам
• при проведенні ремонтів, реконструкції, модернізації, консервації;
• які документи необхідно (бажано) складати.
Технічне обслуговування, ремонти, поліпшення основних засобів:
• витрати, пов’язані з технічним обслуговуванні: і не ремонти і не поліпшення. Якими документами підтвердити класифікацію витрат в якості витрат на техобслуговування;
• заміна шин и акумуляторів на автомобільному транспорті. До яких видів витрат віднести їх вартість. Момент визнання витрат по шинам та акумуляторам (при встановленні на авто, при повному вибутті);
• класифікація ремонтних витрат (розділення на витрати періоду та витрати, що капіталізують). Хто здійснює таку класифікацію та як її підтвердити документально;
• облік матеріалів і запасних частин, отриманих при проведенні ремонту. Чи визнавати дохід від «безоплатно отриманих» запчастин?
• відображення у складі ремонтних витрат заробітної плати працівників та інших витрат;
• відображення ремонтних витрат безоплатно отриманих основних засобів.
Переоцінка основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку:
• підстави для проведення бухгалтерської переоцінки. Процедура її проведення.
• як бухгалтерська переоцінка враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Вибуття основних засобів в результаті продажу (в тому числі безоплатній передачі):
• принцип визначення оподатковуваного прибутку. Корегування та податкові різниці, що визначаються при продажу та/або ліквідації основних засобів;
• як визначити базу оподаткування ПДВ при різних операціях з вибуття основних засобів. Донарахування податкових зобов’язань при продаже об’єктів. Вплив оціночної вартості на облік ПДВ;
• вибуття/знищення об’єктів в результаті бойових дій. Які документи необхідно мати для ненарахування ПДВ-зобов’язань.
Ліквідація (списання) основних засобів:
• відображення в обліку прибутку вартості об’єкта, що ліквідується. Як врахувати ліквідаційну вартість, якщо вона не дорівнює нулю;
• чи необхідно донараховувати податкові зобов’язання з ПДВ. Як правильно оформити документи, щоб мати можливість для ненарахування ПДВ;
• облік запасів, отриманих від ліквідації. Норми ПКУ та думка податкових органів
Орендні операції:
• облік ремонтів відповідно до правил бухобліку. Оцінка економічної суті ремонтів, що проводяться;
• ремонт, проведений орендатором та переданий безоплатно орендодавцю: які наслідки можливі для орендодавця;
• вимушене призупинення використання об’єкта, що орендується. Які документи необхідно оформити з орендодавцем.

Регламент семинара

09:00 - 10:00: Реєстрація слухачів
10:00 - 14:00: Тривалість конференції. Відповіді на запитання

Место проведения

ZOOM-конференція

Стоимость участия

Вартість з однієї особи. 25% з доходу йде на допомогу ЗСУ.: 1600.00/1600.00

В стоимость включено

1. 1. Робота під час семінару. Можливість задати своє питання в «живому» форматі спілкування.
2. 2. Матеріали для роботи від Самарченко (нормативні акти, консультації)
3. 3. Можливість заздалегідь задати своє питання і розглянути його на семінарі .
4. 4. Супровід менеджера IDM-Проект протягом всього семінару.

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку в Україні. Авторка численних публікацій. Кращий лектор за відгуками наших клієнтів. Працює з IDM-Проект з 2005 року

Регистрация